Den holistiska skolan – ett nygammalt perspektiv

06/02/2018

Samuel Engelhardt

My Image
 

Holism av grekiska holos, ”hel”, odelad. Helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. (Wikipedia) 

Lagar, styrdokument, centrala och lokala förordningar reglerar målen och moralen och är ramverket som styr skolan.Det finns en stor sanning i det gamla talesättet, ”Det behövs en hel by för att fostra ett barn”. Överfört till i dag skulle man säga att alla enskilda aktörer som har del i ett barns uppväxt borde i större grad samordna sina insatser för att skapa en holistisk bild av samhället. Skolan med sina elever, bör vara aktivt delaktiga i de olika aktörernas planering och genomförande. Skolans två uppdrag är dels att förmedla kunskaper för vidare studier eller yrkesarbete, dels de sociala målen med sina koder. Detta att förbereda eleverna att inta och hantera en plats i den gemensamma samhällskroppen är enligt mig prio 1, men det är ett annat samtal.
 

En tydlig och samverkande målbild

Om skolan skall komma i mål med samtliga ungdomar upptill 18 år, har skolan en grannlaga utmaning framför sig. Ett stort ansvar att lägga på en institution och en omöjlig uppgift att ensamt genomföra. Tillbaka till bytänket och byrådet. Rent fysiskt finns skolan ofta i ett geografiskt sammanhang omgivet av olika offentliga institutioner t.ex. fritidsgård, kulturskola, idrottsföreningar andra intresseinriktningar etc. I dagens digitala verklighet är det inga problem att kommunicera och planera i samverkan med varandra kring tematiska aktiviteter. Detta för att presentera kunskaper ur olika aspekter, att sammantaget skapa en holistisk bild av samhället och en kontextuell förståelse. Det är basen för resten av livet. T.ex. under temat Livskunskap går det att enkelt belysa ämnet från olika utgångspunkter.

En annan del av byrådet – näringslivet också en naturlig del av fostran och måste ingå i elevens vardag med vad t.ex. näringslivet står för och har att erbjuda. 

Se exempel Angeredsutmaningen

http://www.angeredsutmaningen.se/bakgrund.html

Se även Principmodell - Den Holistiska Skolan