Hur kommer det sig att det så svårt acceptera att det inte går att klara vissa utmaningar på egen hand och verkligen våga ta steget och be om hjälp, när behovet finns?   Själv är bäste dräng, ensam är stark, herre på täppa
  Holism av grekiska holos, ”hel”, odelad. Helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. (Wikipedia)  Lagar, styrdokument, centrala och lokala förordningar reglerar målen och moralen och är ramverket som styr skol
My Image

Senaste Inläggen

My Image

Kategorier

My Image

-  Föreläsare

-  Skolutvecklare

-  Samtalsguide

My Image