Förståelsen för Lågaffektivt bemötande som metod breder ut sig. Fler och fler pedagoger pratar om det.  Det glädjer mig, för metoden är om den tillämpas rätt,mycket sympatisk.    Hela upplägget och bemötandet är utifr&arin
Hur kommer det sig att det så svårt acceptera att det inte går att klara vissa utmaningar på egen hand och verkligen våga ta steget och be om hjälp, när behovet finns?   Själv är bäste dräng, ensam är stark, herre på täppa
  Begreppet särskilt begåvade barn smyger sig sakta in i debatten kring skolans misslyckande att nå eleven.   Eleven kan vara allt från multibegåvad till särskilt begåvade med utmärkande egenskaper inom specifika områden, medan de inom andra
  Självförtroende får man av att lyckas. För att lyckas måste man försöka. För att våga försöka måste man ha självförtroende.   Hur kan man bryta cirkeln som inte har några givna ingångar? Det bästa &aum
  Holism av grekiska holos, ”hel”, odelad. Helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. (Wikipedia)  Lagar, styrdokument, centrala och lokala förordningar reglerar målen och moralen och är ramverket som styr skol
My Image

Senaste Inläggen

My Image

Kategorier

My Image

-  Föreläsare

-  Skolutvecklare

-  Samtalsguide

My Image