DEN HOLISTISKA SKOLAN

Eleven i centrum - Skolan mitt i byn

I samklang mot individens och samhällets potential
​​​​​​​Alla människor måste tillåtas att utvecklas utifrån sina förutsättningar, för att på bästa sätt kunna bidra med vad de förmår. I dag har vårdnadshavare och skolan det praktiska ansvaret för att barnet under sin uppväxt lär sig dels de sociala koderna, dels får en utbildning, för att som ung vuxen kliva in och axla sitt samhällerliga ansvar.

Ett stort ansvar och en ibland omöjlig uppgift.

Utanför skolan finns resten av samhället som förväntar sig att den unge har hittat sin potential och är beredd att bidra med sin utbildning.Samhället är föränderligt och skolan skall utbilda sina elever för en framtid som ingen på riktigt kan förutse. Det blir inte enklare om skolans arbete sker isolerat inom dess väggar, med enstaka utflykter i det övriga samhället.

​​​​​​​Skolan mitt i byn och Det krävs en by för att fostra ett barn, betyder att alla övriga i samhället, såväl offentliga som övriga har ett ansvar att fylla för den uppväxande samhällsbyggaren. Alla dropparna tillsammans som skapar havet.
VI - Istället för vi och dem
Parallellt med att det växer upp individer i samhället, kommer det också en rännil med barn och vuxna över våra gränser. De har liknande behov när det gäller att hitta dörrarna in i samhället. Också för dessa är det, det samlade samhället, som kan bidra till att de hittar en plats.

Ett exempel där ett nygammalt tänkande skulle kunna praktiskt förkorta tiden för en nyanländ att hitta dörren. Vi vet att hantverkssektorn är i stort behov av arbetskraft. Företag i kommunen kan tillsammans med vilken skolform som helst skapa en integrerad lärlingsutbildning. Det har tidigare funnits något som kallades Inbyggd verkstadsskola inom många branscher. Det kunde se lite olika ut på olika platser, men i huvudsak skolades lärlingen ett antal dagar i veckan med en handledare på en arbetsplats och fick teori övriga dagar tillsammans med andra lärlingar på skolan. Kanske skulle det passa särskilt bra för sent anlända ungdomar, som inte kommer att hinna utbilda sig i ungdomsskolan och därför lätt hamnar mellan stolarna och åstadkommer vare sig det ena eller andra.​​​​​​​

Erfarenheter som bygger en större helhet
​​​​​​​Ett annat exempel kan vara Angereds- och Eskilstunautmaningen. Där skola, näringsliv, ideella organisationer och offentliga samhället har skapat en struktur för samarbete. Skolans närmiljö i form av Fritid, kulturskola, idrottsföreningar, andra föreningar etc. … Kan bidra med sina erfarenheter till dem de når igenom sina verksamheter. Detta förutsätter att skolan tillsammans med andra aktörer planerar delar av sin verksamhet tillsammans. Det finns många gemensamma beröringspunkter, men problemet i dagsläget är att var och en agerar inom sitt eget revir.

Ett exempel på område där alla kan bidra utifrån sin erfarenhet är när livskunskap är på schemat och en diskussion om normkritiskt perspektiv är aktuell. Bara fantasi sätter sina gränser för vad samarbetet kan omfatta och resultera i. När var och en planerar för ett ämne ​​​​​​​tenderar alla att peka på samma saker och prata allmänt om det.
​​​​​​​

Skolan mitt i byn - modell

Arbetsmodell för utökad samverkan

Det sker ingen fördjupning eller analys utifrån olika perspektiv. Det har pratats om det holistiska perspektivet i oändliga tider. Det är dags att göra verkstad.

​​​​​​​Vill vi att de som är på väg att ta sin plats och sitt ansvar i vårt samhälle, skall kunna göra det med tillförsikt inför sin egen framtid, måste vi alla dra vårt strå till stacken och skapa den holistiska skolan, som gör det möjligt. Eller som tidigare sagts Skolan mitt i By och Det krävs en by för att fostra ett barn. Det är först då skolan kan ägna sig åt sin kärnverksamhet – kunskap och socialutbildning (bildning). Utmaningen ligger i den övergripande strukturen och skapar man inte förändringar där, är det svårt för individen att lyckas.​​​​​​​//Samuel Engelhardt