INSPIRATÖR OCH FÖRELÄSARE​​​​​​​

My Image

Varför lärare...

bör känna till de sociala koderna i elevens närmiljö och göra erfarenheter till framtida kunskap.

GPS:en på skolan

Individuellt vuxenstöd för att stödja eleverna att uppnå skolans mål.

Read More

Hur man kan samtala ickedömande för att skapa relationer.

Read More

= SANT!

Hur vi kan utrota utanförskap genom lärdomar från Angered till Detroit.

Read More

Se mobbing...

och attityder gå upp i rök.

Read More

Skolans rätta plats är mitt i byn. Alla verksamheter bör bidra till att utbilda unga.

Read More

Lärare i ett socialt sammanhang

Guidning på skolan

"Smygrök" med era elever

Du skola icke döma

Skola hjärta näringsliv

Den holistiska skolan

Samuel föreläser om:

Patrick Gladh - Rektor Angeredsgymnasiet

Föreläsningsämnen

Samuel har med över 40 års erfarenhet i ryggen som lärare, pedagog och skolbyggare en gedigen kunskapsbank att utgå från i sina föreläsningar.

På ett smittande och igenkännande sätt skapar han både tydlighet och inspiration kring hur man skapar engagemang och förutsättningar i mötet mellan elever och pedagoger.

FÖRELÄSNINGAR INOM SKOLUTVECKLING

Jag kan starkt rekommendera Samuel Engelhardt​​​​​​​ som föreläsare och inspiratör inom områden såsom, skola, skolutveckling, utanförskap, flerspråkighet, integration, inkludering, mångfald etc. 


Samuel har under sina år på Angeredsgymnasiet varit flitigt engagerad och anlitad som talare och inspiratör vid konferenser och symposier såväl som vid inspelning av program för utbildningsradion. 


Med den kunskap och erfarenhet som jag har av Samuel så kan jag rekommendera honom å det varmaste. Samuel har verkligen förmåga att engagera och inspirera sin omgivning.

  • Mobbing och fördomar
  • Pedagogik och lärarskap
  • Skolutveckling
  • Ickedömande samtal
  • Mångfald