Begreppet särskilt begåvade barn smyger sig sakta in i debatten kring skolans misslyckande att nå eleven.   Eleven kan vara allt från multibegåvad till särskilt begåvade med utmärkande egenskaper inom specifika områden, medan de inom andra
  Mobbing, pennalism, kränkning, trakasseri, eller översitteri i största allmänhet, orden är många men ett har de gemensamt. Det finns alltid offer och förövare. Många kloka har diskuterat vem som blir offer vem som blir förövare, utan att e
My Image

Senaste Inläggen

My Image

Kategorier

My Image

-  Föreläsare

-  Skolutvecklare

-  Samtalsguide

My Image