Skammen att be om hjälp

30/05/2018

Samuel Engelhardt


Hur kommer det sig att det så svårt acceptera att det inte går att klara vissa utmaningar på egen hand och verkligen våga ta steget och be om hjälp, när behovet finns?
 

Själv är bäste dräng, ensam är stark, herre på täppan, bara en skeppare på skutan, satsa på dig själv och mängder med fler uttryck som skall tala om för dig att du är dålig, svag eller oförmögen att ta vara på dig själv, om du inte kan leva upp till dem.

Föreställningen är att man skall stå rakryggad, möta och hantera livets alla händelser helt på egen hand eller i yttersta fall med hjälp från familjen och sina närmaste. Tillkortakommande enligt den gällande normen ger inga meritpoäng i det sociala livet. Undantaget finns, jag bodde i Eskilstuna, under en kort period i mitt vuxenliv och i det umgänge vi fick var det status att ha uppsökt psykakuten flest gånger.

Men som sagt det är förmodligen ett undantag, som jag inte stött på vare sig tidigare eller senare. Bortsett från ytterligheterna är det märkligt att det i ett samhälle där offentligheten tagit så stort ansvar (även om det varit större och borde bli det igen), fortfarande råder sådan utpräglad ”jag-fixar-det-själv mentalitet”. 

 


Livskunskap på skolschemat

 

På den skola jag tidigare arbetade har det i alla år funnits någon form av ämnet Livskunskap. Ett skolämne som behandlar social möten och interaktioner mellan människor i olika situationer, från intima till samhällsnormerande.

Utifrån anekdotisk evidens kan jag konstatera, det gör skillnad om man aktivt arbetar för att inte skuld- eller skambelägga människor för att de använder sin självklara samhällerliga rätt att be om hjälp. Skolan måste ta sitt uppdrag kring social fostran på allvar – Gör livskunskap till gemensamhetsämne på alla skolans stadier för en långsiktig förändring av den rådande normen!


Det behöver inte vara svårt att få detta att hända. Se nedan exempel hur Angered jobbar med likvärdighet som nyckelbegrepp i ett praktiskt samlevnadsprojekt på Angeredsgymnasiet.

http://www.srhr.se/sites/default/files/Att%20samtala%20om%20nätsmarthet%20och%20netikett.pdf