Förståelsen för Lågaffektivt bemötande som metod breder ut sig. Fler och fler pedagoger pratar om det.  Det glädjer mig, för metoden är om den tillämpas rätt,mycket sympatisk.    Hela upplägget och bemötandet är utifr&arin
Blir alldeles varm efter mitt facebookupplägg i mitt öppna brev till Jimmie Åkesson som fick över 100 delningar och skapade en mycket spännande dialog som jag hoppas når hela vägen in i Almedalen och valdebatten    Hej Jimmie Jag skriver det här breve
Hur kommer det sig att det så svårt acceptera att det inte går att klara vissa utmaningar på egen hand och verkligen våga ta steget och be om hjälp, när behovet finns?   Själv är bäste dräng, ensam är stark, herre på täppa
  Människor är sociala varelser som vill känna sig sedda, omtyckta, behövda och litade på. Vi vill alla finnas med i ett sammanhang, först då kan vi bidra.      I skolan där jag verkat de senaste 40 åren, har jag mött många unga m&au
  Begreppet särskilt begåvade barn smyger sig sakta in i debatten kring skolans misslyckande att nå eleven.   Eleven kan vara allt från multibegåvad till särskilt begåvade med utmärkande egenskaper inom specifika områden, medan de inom andra
  Självförtroende får man av att lyckas. För att lyckas måste man försöka. För att våga försöka måste man ha självförtroende.   Hur kan man bryta cirkeln som inte har några givna ingångar? Det bästa &aum
  Holism av grekiska holos, ”hel”, odelad. Helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. (Wikipedia)  Lagar, styrdokument, centrala och lokala förordningar reglerar målen och moralen och är ramverket som styr skol
Under hela livet söker vi på något sätt efter vem vi är. Alla har vi olika förutsättningar och vår utgångspunkt är vi själva och den kontext vi lever i. Har vi levande drömmar är vi lyckligt lottade. Som de vuxna sjunger, nynnar
  Mobbing, pennalism, kränkning, trakasseri, eller översitteri i största allmänhet, orden är många men ett har de gemensamt. Det finns alltid offer och förövare. Många kloka har diskuterat vem som blir offer vem som blir förövare, utan att e
My Image

Senaste Inläggen

My Image

Kategorier

My Image

-  Föreläsare

-  Skolutvecklare

-  Samtalsguide

My Image