"Vad vore havet utan

alla sina droppar"

//Samuel Engelhardt

Skolguru

Förändringslots inom skolsverige

Föreläsare

Problemlösare

Samhällskatalysator

Samtalsguide

Konstnär

Samuel Engelhardt

Samuel Engelhardt har sin bakgrund som skolutvecklare på Angeredsgymnasiet i Göteborg. I Angered är en överväldigande majoritet av skolornas elever flerspråkiga och många är dessutom nyanlända. En integrerande utmaning men tillika en betydelsefull och stor potential som vi hittar i kommuner och stadsdelar runt om vårt avlånga rike.

​​​​​​​Samuel utnämndes till Emrichfondens eldsjälspris 2014, 2015 Göteborgs stads förtjänsttecken och har varit nominerad till Raoul Wallenberg-priset.
Samuel är initiativtagare till Kunskapsportalen, Guidning på skolan, Online-skolan, sprint Lavendel och Angeredsutmaningen.

För Samuel Engelhardt ligger flerspråkiga skolors framgång i tanken att den är en mötesplats som omfattar mer än bara undervisning och mer än bara mötet mellan pedagog och elev. Samuel Engelhardt berättar om hur konceptet ”Skolan mitt i byn" hjälper vända resultaten i flerspråkiga skolor genom okonventionella metoder och samarbeten.


Samuel har arbetat som pedagog sedan 1977. Med sin gedigna erfarenhet, framförallt med elever med störst utmaningar, från Angeredsgymnasiet har han mycket att berätta om mångfaldsfrågor, tålamodets pedagogik och att möta eleven på ett icke-dömande sätt. I Angered är 51% av alla invånare födda utanför Sverige och där bor människor från över 100 länder.  Samuel har startat många initiativ och verksamheter inom skolan som inspirerar och hjälper andra med konkreta bevis som fungerar. Han beskriver det bl.a. i nedan 4-stegsmodell som kan skapa genvägar för skolor med liknande utmaningar.  

My Image

LITE EXTRA STOLT ÖVER

Emerichfondens Eldsjälspris 2014   

Göteborg stads förtjänsttecken 2015

Nominerad till Raoul Wallenbergpriset 2014 och 2016


 

Samuel Engelhardt är en engagerad och kunnig person. Med sin bakgrund och erfarenhet från skolans värld och från arbete bland ungdomar har Samuel förmågan att få andra att bli engagerade och se lösningar också i komplexa utmaningar. Med sitt rättframma sätt och sin tydlighet skapar Samuel engagemang och förändring. Samuel har fokus på att hitta vägar framåt vilket skapar energi också bland andra. 

Anneli Hulthén

Kontakta Samuel

1.Kunskapsportalen

 - Håller öppet parallellt med skoldagen och är bemannad av pedagoger med olika kompetenser. En pedagogisk studiemiljö som ger uppemot hälften av eleverna extra stöd.  
​​​​​​​

2.Guidning på skolan

 - En metod med vuxna guider för att på ett ickedömande sätt hjälpa elever att formulera nåbara mål.


3.Oneline-skolan

 - En digital undervisningsmiljö för dropout-elever att komma tillbaka till skolan.  


4.Angeredsutmaningen

 - Skapar möjligheter för ungdomar från Angeredsgymnasiet att etablera nätverk med näringslivet genom praktikplatser, studie- och examensarbetesstöd, studiebesök och stipendier. Idag har skolan över 40 samarbeten och har inspirerat andra att ta efter

4 - Stegsmodellen mot en holistisk skola

​​​​​​​Att lyssna på Samuel innebär både nya insikter, intressanta kunskaper och obligatoriskt är förstås också några Göteborgsskämt. Samuel guidar i frågeställningar som inlyssning av eleven, bemötande om fördomar och hur öppenhet och tålamod kan göra underverk. Genom många exempel synliggörs hur du själv kan börja testa och träna i att lyckas på ditt eget sätt.  
​​​​​​​

​​​​​​​Samuel har föreläst vid en mängd olika tillfällen främst inom skolans värld, men också med olika arrangörer på Almedalen, på hållbarhetsevents och inom kommunala och ideella institutioner.  Han är flitigt engagerad av UR, SVT och SR där han också har bloggat vilket fått stor spridning.

My Image

- För mänskliga rättigheter i stort som i smått -

Enligt FN finns det 30 artiklar om mänskliga rättigheter.
​​​​​​​Det vill säga vad alla människor på jorden har rätt till. 


Rättigheter är inget som kommer från ovan, utan varje generation måste lära sig vad det är. För att nå stora förändringar måste man starta i det lilla, där skolan har ett viktigt ansvar att detta sker!