Självförtroende på schemat

06/02/2018

Samuel Engelhardt

My Image
 

Självförtroende får man av att lyckas. För att lyckas måste man försöka. För att våga försöka måste man ha självförtroende. 


 Hur kan man bryta cirkeln som inte har några givna ingångar? Det bästa är att inte låta cirkeln formera sig, utan tidigt berätta för det lilla barnet att det duger och är älskat. Sedan att skolan, som äger barnets tid under dagens aktiva timmar, bemödar sig att hitta den modell och gör den anpassningen, som den enskilda eleven bäst behöver, om det finns variationer, som avviker från mainstream. Tyvärr är det inte alltid så, att det lilla barnet får höra att det duger eller är älskat. Skolan lever inte heller alltid upp till sitt uppdrag. Många är de elever, som inte tror på sig själva, som i sina egna ögon misslyckats med allt de företagit sig och vägrar att göra en ansats att ge något en ny chans. 


Att se och möjliggöra för flera

Många har en social situation, med sådana privata problem, att skolan blir mycket nedprioriterad. Det finns inget utrymme! Den gruppen elever har skolan svårt att hantera, men med ett positivt samarbete med andra aktörer – Den Holistiska Skolan, kan skolan bli den plats från vilken eleven hämtar energi och motivation.

 

De vanligaste problemen är de som är relaterade till själva skolgången. Eleven har kommunikationsproblem med sin pedagog, kommit på kant med sina klasskamrater, missat tidigare moment i inlärningsprocessen etc. Kort sagt eleven känner att den har misslyckats med skolan. Det är den första villfarelsen man som professionell pedagog måste skingra. Eleven kan inte misslyckas, om den är närvarande på sina schemalagda tider i skolan. Har eleven inte nått de mål, som skolan satt upp, är det skolan som misslyckats inte eleven. Det självförtroende som skulle stärkas, har i stället till ett högt pris, underminerats. 

 

För att lyckas måste man få lyckas. Att misslyckas är därför ett ord som vi kanske borde särskriva som miss-lyckas så att vi får lov att missa för att vid kommande omtag faktiskt ges chansen att lyckas snarare än att känna oss misslyckade.If it is a problem – well fix it ☺

https://www.youtube.com/watch?v=yD-ffhvefsw