SKOLUTVECKLING​​​​​​​​​​​​​​

My Image
My Image

Kunskapsportalen skapades för att ge elever kompensatoriska möjligheter, att med hjälp av pedagogiska insatser från legitimerad personal införskaffa de kunskaper, som är nödvändiga, för att kunna gå ut i livet från en plattform som öppnar dörrar för egna framtidsval. KP är helt enkelt en studieverkstad där utbildade pedagoger finns på plats för att möta eleven på sina egna villkor och utifrån det pedagogiska behovet för stunden. KP bör vara beläget på en central plats i skolan och vara öppen under i stort sett hela skoldagen. Vistelsen i KP bör i de flesta fall vara frivillig för eleverna. Kunskapsportalen på Angeredsgymnasiet har gett uppemot hälften av eleverna extra stöd.

Kunskapsportalen

My Image
My Image

GPS (guide på skolan) är ett extra vuxenstöd som utvecklades för att hjälpa alla elever individuellt. Guidens uppgift är att hjälpa eleven att formulera korta, nåbara mål, så att eleven får möjlighet att se framgångar med sitt arbete i skolan. Ambitionen är att med små steg hela tiden komma framåt för att till slut nå det stora målet med tiden på gymnasiet, nämligen att genomföra utbildningen på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Kontakten mellan en guide och eleven och vad som där avhandlas är en ensak mellan dessa båda. All personal på skolan har uppdraget att stödja elever att uppnå skolans mål med hjälp av sina olika professioner. Vid utvärderingar framgick att eleverna på bara 1,5 tim /månad fått den hjälp de behövde.

GPS PÅ SKOLAN

My Image

En digital undervisningsmiljö för dropout-elever att komma tillbaka till skolan. Onlineskolan startade på Angeredsgymnasiet vårterminen 2009. Syftet med verksamheten är att skapa en undervisningsform för de ungdomar som på grund av olika omständigheter inte klarar att komma till den fysiska skolbyggnaden.


Hur gör man för att få tillbaka eleven i skolan när man har prövat "allt"? Hur når man de elever som isolerar sig i hemmet? Där föräldrarna, lärarna och elevhälsan står till synes maktlösa. Onlineskolan har sedan 2009 framgångsrikt arbetat med att få tillbaka dessa ungdomar till ett sammanhang och lärande. Engagerat och kreativt pedagogiskt arbete med eleven via nätet som också har kombinerats med individanpassade psykosociala stödinsatser med mycket gott resultat. Ungdomars passivitet, utanförskap och "hemmasittande" har därigenom ersatts av att de har blivit aktiva aktörer i sina liv och börjat tro att framtiden är deras! 


Hör Annicka Sannlind, Utvecklingsledare och kurator på Onlineskolan, Angeredsgymnasiet beskriva hur de arbetar med elevens hela livssituation för att få till en varaktig förändring i positiv riktning.


Titta på videon​​​​​​​

Onlineskolan

My Image

Ett antal färdiga utmaningar att inspireras av

www.angeredsutmaningen.se​​​​​​​

Utmaningen har även smittat fler att starta fler spännande samarbeten.

Titta gärna på hur Eskilstuna kommit igång.
Se videon.​​​​​​​

Skapades för att ge möjligheter för ungdomar från Angeredsgymnasiet att skapa bryggor mellan skola och externa partners inom näringslivet och offentlig sektor genom praktikplatser, studie- och examensarbetesstöd, studiebesök och stipendier. 2018 har skolan över 40 samarbeten och det utvecklas hela tiden. Att hitta vägar för organisationer och elever att mötas blir vinst för alla inblandade. Syftet med Angeredsutmaningen är att elever på Angeredsgymnasiet i så stor utsträckning som möjligt skall kunna ta del av de erbjudande som deltagande samarbetspartners i Angeredsutmaningen har att erbjuda.​​​​​​​

Angeredsutmaningen

  • Ensamma barn på gymnasiet

  • Praktik- och APL 

  • Sommarjobb 

  • Studiebesök och föredrag 

  • Läxhjälp och språkträning

  • Mentor

  • Skolprojekt

  • Klassansvar

  • UF-rådgivare

  • Stipendium

Bengt Göransson, en tidigare skolminister, sa en gång om skolutveckling. När man

har infört en åtgärd och börjat arbeta efter den, är det dags att se hur man kan

vidareutveckla åtgärden för annars tenderar den att stagnera och så småningom bli kontraproduktiv.

Skolutveckling måste vara ett resultat av uppmärksammade brister och nödvändiga förändringar. Om allt arbete fokuserar på den enskildes tillkortakommande och all förändring är anpassad till denne. Kommer det på lång sikt inte skapa någon hållbar förändring. Med andra ord det handlar om att förändra i strukturen för att individen skall kunna se sig själv i ett sammanhang.

Skolutveckling – en nödvändighet!